บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด

  • จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์และเซ็นเซอร์
  • ผลิตและจัดจำหน่ายระบบโทรมาตรแบบครบวงจร
  • ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบ APRS(Automatic Packet Report System)
  • ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมบ้านอัตโนมัติ HAS:Home Automation System
  • ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการจัดเก็บฐานข้อมูล
  • ให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์โคโลเคชั่น
  • ออกแบบและวิจัยงานด้านอิเล็กทรอนิคส์
  • ออกแบบและวิจัยงานด้านโปรแกรมซอฟแวร์

 

ตัวอย่างผลงานและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
http://www.weatherwatch.in.th
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สนับสนุนโดย มูนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
 
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
http://aws.nakhonthai.net
ระบบแสดงผลและบริการข้อมุลของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
 
Digital Packet Radio Network System
http://dprns.com
เครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารข้อมูลดิจิตอล

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %