งานติดตั้งสถานีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย

ชื่อ: สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อการการเรียนรู้
เจ้าของโครงการ: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
ที่ติตตั้ง: จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตั้งเมื่อ: 3/7/2013
ข้อมูลตรวจวัด
-อุณหภูมิอากาศ
-ความชิ้นสัมผัส
-ความกดอากาศ
-ความเร็วลม
-ทิศทางลม
-ปริมาณน้ำฝนสะสม
-พลังงานแสงอาทิตย์
-ความชิ้นดิน
-อุณภูมิดิน

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %