วิจัยและพัฒนา nTNC-Evaluation V.1

วิจัยและพัฒนาโมดูลชุด Evaluation
     สำหรับบอร์ดสนับสนุนทดลองรุ่นแรก ใช้ชื่อว่า nTNC-Evaluation V1 โดยคำว่า Evaluation นั้นแปลว่า การประเมินผล เนื่องจากพอดีว่าพักนี้เล่นพวกบอร์ดพัฒนาเยอะ ส่วนใหญ่เค้าใช้คำว่า Evaluation ต่อท้าย ก็เลยขอยืมมาใช้บ้าง จุดประสงค์ของบอร์ด Evaluation ทำออกมาเพื่อให้เอาไปพัฒนาต่อ เป็นต้นแบบหรือดัดแปลงไปทำอย่างอื่นต่อไป ในวงจรไม่มีอะไรมาก เน้นการต่อกับ RS232 มีภาคจ่ายไฟให้มันอิสระ และแจ็คต่อไปยังวิทยุรับส่ง แต่เมื่อออกแบบบน PCB ใส่ในกล่อง Future Box ขนาด FB20 เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้งานได้หลากหลายและเป็นต้นแบบในการพัฒนานำเอาตัว nTNC-Module ไปใช้งานในด้านต่าง ๆ

วงจรที่ได้ทำการออกแบบไว้

ส่วนประกอบที่พัฒนาออกมาแบบ PCB และลงกล่องแล้ว

 nTNC-Evaluation-Inside   

 


[BoxWhiteLabelWhite]
แบบกล่องสีดำบนเลเบลสีขาว[BoxWhiteLabelWhite]
แบบกล่องสีครีมบนเลเบลสีขาว[BoxWhiteLabelClear]
แบบกล่องสีครีมบนเลเบลใสด้าน
 

จัดเป็นชุดใช้งานในแบบต่าง ๆ

[APRS006]จัดเป็นชุดใช้งาน TNC/DIGI/WX (ชุดสำเร็จ)

[APRS008]จัดเป็นชุดใช้งาน TNC/DIGI/WX/TRACKER (ชุดสำเร็จ)

 

บอร์ดนี้ประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?
1.ใช้อับเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่ๆ หรืออับเฟิร์มแวร์ที่ต้องใช้ให้ nTNC-Module ผ่านซีเรียลพอร์ต RS232
2.ใช้เป็น Tracker รุะบุตำแหน่งโดยป้อนสัญญาณ GPS ผ่านซีเรียลพอร์ต RS232(ใช้ GPS ที่เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้เลย)
3.ใช้เป็น TNC ทำไอเก็ต ติดต่อผ่านซีเรียลพอร์ต RS232(DB9) เสียบกับคอมพิวเตอร์หรือดรีมบ๊อกด้วยสายพ่วงทั่วไปได้
4.ใช้เป็น DigiPeater สถานีทวนสัญญาณดิจิตอล ตั้งค่าผ่าน RS232 ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วถอดออก เสียบไฟเสียบวิทยุจบ...
5.ใช้เป็น WX สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ใช้ได้กับ LA CROSSE WS2316 หรือใกล้เคียงที่ใช้ DB9 ต่อสายกับ RJ11 ใหม่นิดหน่อย

หมายเหตุ..สายพ่วงระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์หรือดรีมบ๊อกนั้น ใช้สายพ่วง DB9 หัวตัวเมียท้ายตัวผู้ ที่มีขายตามร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เลย ไม่ต้องต่อเองให้เสียเวลา

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %