วิจัยและพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (AWS:Automatic Weather Station)

 การวิจัยและพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
(AWS:Automatic Weather Station)

ในปัจจุบันและในอนาคตนั้น บอกได้เลยว่าใคร ๆ ก็สามารถพัฒนาดาต้าล๊อกเกอร์หรือทำเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศได้ ตั้งแต่ผู้ผลิตต่าง ๆ จนกระทั้งนักวิจัยเอง ด้วยเทคโนโลยีตัวช่วยในปัจจุบันนั้นทำขึ้นได้ไม่ยากเย็นเลย ดังนั้นทางเราจึงมิได้มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะในส่วนดาต้าล๊อกเกอร์ไปแข่งขั้นกับผู้ผลิตอื่นในตลาด แต่มุ่งเน้นไปในทางด้านระบบทั้งหมด ตั้งแต่ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ใช้งาน ตลอดจนบำรุงรักษาแบบครบวงจรทั้งหมด ในทางระบบนั้นเราดูแลตั้งแต่การออกแบบให้สอดคล้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูล นำไปติดตั้งทดสอบใช้งาน ดูแลข้อมูลต่าง ๆ ส่งข้อมูลต่อผู้ใช้งาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงด้วยผู้ผลิตเอง ทำให้งานต่อเนื่องแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที นั้นหมายถึงระบบการให้บริการถึงผู้ใช้ข้อมูลที่ทางเราดูแลให้ ทางด้านการพัฒนาเครื่องดาต้าล๊อกเกอร์นั้น เราได้พัฒนาออกแบบขึ้นใหม่เรื่อย ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นเครือข่าย ให้สามารถทำงานได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศจากที่อื่น ๆ อย่างเช่น เราได้พัฒนาโปรโตคอล SAP:Scalable Access Protocol ขึ้นมาใช้ในดาต้าล๊อกเกอร์ของเรา ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทั้งข้อมูล รูปภาพ เสียง ฯลฯ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลื่นวิทยุ สายส่งข้อมูลทองแดง สายส่งข้องมูลใยแก้วนำแสง ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทาง หรือเป็นเครือข่ายสำรองได้หลายช่องทางเช่นกัน และคงพัฒนาไปยังเครือข่ายอื่น ๆ เช่นเครือข่าย APRS:Automatic Packet Report System เป็นต้น

ส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ของ Davis ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาอย่างยาวนาน มีการใช้งานทั้งทางบกและทางทะเล ผลิตด้วยเนื้อพลาสติก ABS กันรังสี UV สูง น้ำหนักเบา ไม่ถูกกัดกร่อนจากกรดน้ำทะเลหรือฝนกรด(ถ้าเป็นอุปกรณ์จำพวกโลหะเมื่อถูกกัดกร่อนความผิดพลาดในการวัดจะมีสูงขึ้น) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ของ Davis นั้นได้ทดสอบการใช้งานจริงในประเทศไทยมากกว่า 7ปีแล้วพบกว่า ยังคงสภาพการทำงานได้ดี พลาสติกไม่กรอบ ไม่ผุ และยังคงใกล้เคียงสภาพเดิมกว่า 90%

 

     การออกแบบและการพัฒนาในส่วนดาต้าล๊อกเกอร์นั้น ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในทุกสถานที่ ทำงานด้วยตนเอง กินกำลังไฟต่ำ ส่งข้อมูลออนไลน์ได้ และให้สอดคล้องกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ โดยมีลำดับการพัฒนาดังนี้

 

NakhonThai Automatic Weather Station I (Model: NAWS-GSM Rev.1A)